LT EN RU

ANTSTOLIŲ BRIGITOS PALAVINSKIENĖS IR EDUARDO SERGĖJEVO KONTORA

Pradinis Išlaikymo (alimentų) išieškojimas  
Varžytynės
Priverstinis vykdymas
Ikiteisminis skolų išieškojimas
Faktinių aplinkybių konstatavimas
Dokumentų įteikimas
Teisinės konsultacijos
Tarpininkavimas vykdant turtines prievoles
Skolų grąžinimo užtikrinimas vekseliais
Įkeisto kilnojamojo turto aukcionų organizavimas ir vykdymas
Turto saugojimas vykdymo procese
El. vykdomieji
Klientų atsiliepimai
Mediacija

Susisiekite su mumis:

Smolensko g. 10, B korpusas, 2 aukštas, LT-03201 Vilnius

Telefonai:
+370 5 261 01 63
+370 5 215 07 67

Faksas: +370 5 261 04 72

El.paštas: info@antstolis.lt

Išlaikymo (alimentų) išieškojimas

Teisės aktai numato, jog tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Gana dažnai pasitaiko, jog vienas iš tėvų neteikia išlaikymo nepilnamečiui vaikui. Pirmas žingsnis, ką reikėtų padaryti – tai kreiptis į bylą išnagrinėjusį teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo. Vykdomasis raštas išduodamas teismui pateikus prašymą. Gavus vykdomąjį raštą jį reikia pateikti vykdyti antstoliui.

Kokius dokumentus pateikti antstoliui?

Išieškotojas kreipdamasis į antstolį privalo pateikti šiuos dokumentus:

1) Teismo išduotą vykdomąjį dokumentą;
2) Prašymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, kuriame aptariamas vykdymo išlaidų apmokėjimas;
3) Detalią informaciją apie susidariusį išlaikymo įsiskolinimą (nurodant tikslią įsiskolinimo sumą ar gautas įmokas);
4) Asmens dokumento kopiją

Kokias išlaidas patiria išieškotojas kreipdamasis į antstolį?

Išieškotojas pateikdamas vykdomąjį dokumentą dėl išlaikymo išieškojimo, kai vykdomojo dokumento pateikimo vykdyti dieną nėra išlaikymo įsiskolinimo, antstoliui sumoka 12 eurų būtinas vykdymo išlaidos. Jeigu pateikiant vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl išlaikymo išieškojimo yra susidaręs išlaikymo įsiskolinimas, skaičiuojamos Sprendimų vykdymo instrukcijos 1 lentelėje nurodytos būtinos vykdymo išlaidos. Išieškotina suma šiuo atveju laikoma išlaikymo įsiskolinimo suma vykdomojo dokumento pateikimo vykdyti dieną.

Kas yra indeksavimas ir kas jį turi taikyti?

LR Civilinio kodekso 3.208 straipsnyje nustatyta, kad jeigu išlaikymas buvo priteistas periodinėmis išmokomis, išlaikymo suma indeksuojama kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją. Indeksavimas – tai periodinių išmokų perskaičiavimas siekiant visiškai ar iš dalies kompensuoti dėl vartotojų kainų padidėjimo prarastas pajamas. Taigi siekiant apsaugoti vaiko, kuriam yra priteistas išlaikymas periodinėmis išmokomis, interesus, t. y. kad jam teismo sprendimu atitinkamam laikotarpiui priteistas išlaikymas turėtų tokią pačią perkamąją galią kaip ir teismo sprendimo priėmimo metu, įstatymų leidėjas yra įtvirtinęs priteisto periodinėmis išmokomis išlaikymo indeksavimo institutą.

Pagal Vyriausybės nustatytą tvarką periodinės išmokos indeksuojamos tada, kai vartotojų kainų indeksas (VKI) yra 101 ir daugiau. Todėl privaloma indeksuoti išmokas, kurios turėjo būti mokamos nuo 2008 m. rugpjūčio mėnesio iki 2014 m. pradžios. 2014-2016 m. mokėtinos periodinės išmokos jau neindeksuojamos, kadangi VKI nebesiekia nustatyto dydžio. Vartotojų kainų indeksas skelbiamas sausio mėnesį ir taikomas nuo einamųjų metų vasario mėnesio visus metus. Visi vartotojų kainų indeksai skelbiami Oficialiosios statistikos portale. Perskaičiuojant 2008-2014 metais nesumokėtas periodines išmokas, jų suma dauginama iš vartotojų kainų indekso ir dalijama iš 100. Kai išmokos turi būti indeksuojamos kelerius metus, indeksavimo laikotarpiu galiojantis koeficientas turi būti taikomas ankstesniais metais perskaičiuotoms (indeksavimu padidintoms) periodinėms išmokoms.

Skolininkas mokantis periodines išmokas savo noru, privalo pats indeksuoti periodines išmokas. Jeigu skolininkas nevykdo pareigos indeksuoti periodines išmokas, teismo sprendimas, kuriuo priteistas išlaikymas ar žalos atlyginimas periodinėmis išmokomis, gali būti pateikiamas vykdyti antstoliui.

Kur kreiptis, jei išieškoti išlaikymo nepavyksta?

Vaikų išlaikymo fondas – valstybės piniginės lėšos, iš kurių pagal įstatymą mokamos Vaikų išlaikymo fondo išmokos. Dėl išmokų iš vaikų išlaikymo fondo gali būti kreipiamasi, kai vaikas negauna teismo sprendimu arba teismo patvirtinta vaiko (vaikų) išlaikymo sutartimi nustatyto išlaikymo ar gauna tik dalį nustatyto išlaikymo. Fondas išmoka teismo sprendimu arba teismo patvirtinta vaiko (vaikų) išlaikymo sutartimi nustatytą išlaikymą, o kai vaikas gauna tik dalį nustatyto išlaikymo, – teismo sprendimu arba teismo patvirtinta vaiko (vaikų) išlaikymo sutartimi nustatytos ir skolininko mokamos sumos skirtumą. Abiem atvejais išmoka vienam vaikui per mėnesį negali būti didesnė negu 1,5 MGL dydžio.

Antstolis, vykdantis teismo sprendimu arba teismo patvirtinta vaiko (vaikų) išlaikymo sutartimi nustatyto išlaikymo išieškojimą išduoda išieškotojui nustatytos formos pažymą, patvirtinančią, kad vaikas negauna viso arba dalies teismo sprendimu arba teismo patvirtinta vaiko (vaikų) išlaikymo sutartimi nustatyto išlaikymo.

Vaikų išlaikymo fondo administracijai pateikiami šie dokumentai:

1) antstolio išduota pažyma,
2) nustatytos formos pasirašytas prašymas,
3) pareiškėjo pasas arba asmens tapatybės kortelė,
4) vaiko gimimo liudijimas,
5) (jeigu vykdomasis dokumentas buvo išsiųstas išskaitoms iš darbo pajamų daryti) pajamas skolininkui išmokančio asmens pažyma apie atliktas/neatliktas išskaitas.
 
« Atgal |
:
Smolensko g. 10B, 2 aukštas, LT-03201 Vilnius Tel.: +370 5 261 01 63, +370 5 215 07 67 Faks.: 8 5 26104 72 El. paštas: info@antstolis.lt Sprendimas: Infoluitai