LT EN RU

ANTSTOLIŲ BRIGITOS PALAVINSKIENĖS IR EDUARDO SERGĖJEVO KONTORA

Pradinis Įsiskolinimų prisiteisimo tvarka  
Varžytynės
Klientų atsiliepimai
Mediacija
Privatumo politika
Priverstinis vykdymas
Faktinių aplinkybių konstatavimas
Dokumentų įteikimas
Teisinės konsultacijos
Įkeisto kilnojamojo turto aukcionų organizavimas ir vykdymas
Turto saugojimas vykdymo procese
El. vykdomieji

Susisiekite su mumis:

Antstolių kontoros adresas: 

Naugarduko g. 100, 2 aukštas, Vilnius

 

Telefonai:
+370 5 261 01 63
+370 5 215 07 67

Faksas: +370 5 261 04 72

El.paštas: info@antstolis.lt

Įsiskolinimų prisiteisimo tvarka

Šiame straipsnyje pasistengsime atsakyti į dažnai užduodamą klausimą -"Kaip prisiteisti skolą" ir nurodysime pagrindinius šios procedūros etapus.

 

Kaip vyksta skolos išieškojimo procesas teismo keliu ir nuo ko pradėti?

 1. Parengiami dokumentai dėl skolos priteisimo ir pateikiami teismui nagrinėti
 2. Teismas sprendžia dėl skolos pagrįstumo ir priima sprendimą
 3. Sprendimui įsiteisėjus gaunamas vykdomasis dokumentas
 4. Vykdomasis dokumentas teikiamas antstoliui, kuris skolą išieško priverstinai (areštuoja sąskaitas, turtą ir t.t.)

 

Kokius dokumentus rengti, kokį procesą pasirinkti?

Norint išieškoti skolą teismo keliu yra du pagrindiniai būdai (procesai):

 • Pareiškimas dėl teismo įsakymo išdavimo
 • Ieškinys (įprastas procesas)

 

 

Pareiškimas dėl teismo įsakymo išdavimo

 

Ieškinys (įprastas procesas)

 

Dokumentų parengimo kaina

[Kelis kartus mažesnė nei teikiant ieškinį - aut. past.]

 

[Nuo kelių šimtų Eur iki 1800 Eur ir daugiau (priklausomai nuo bylos sudėtingumo ir kt. aplinkybių). - aut. past.]  

 

Žyminis mokestis

 

4 kartus mažesnis žyminis mokestis nei kreipiantis bendra tvarka (ieškiniu)

 

3 % nuo reikalavimo sumos, bet ne mažiau kaip 20 Eur. Pvz. skola 1000 Eur, žyminis mokestis 30 Eur.

 

Proceso trukmė

 

Apie 2-3 mėnesius

 

Įprastai 4-6 mėn., ginčo atveju gali užtrukti iki 1,5 m. ir daugiau

 

PRIVALUMAI  

 

Pigiausias ir greičiausias būdas prisiteisti skolą, kai skolininkui pavysta įteikti procesinius dokumentus ir skolai nėra prieštaraujama. Bylos nagrinėjimas nereikalauja šalių dalyvavimo teismo posėdyje.          

 

Nepaisant to, ar pavyksta surasti skolininką ir įteikti jam dokumentus, taip pat nepaisant skolininko sutikimo/nesutikimo su skola, teismas išsprendžia bylą iš esmės ir priimą galutinį sprendimą dėl skolos priteisimo 

 

Trūkumai

 

Būtina, jog skolininkas priimtų teismo siunčiamus procesinius dokumentus ir neprieštarautų skolai. Nepavykus įteikti dokumentų arba skolininkui pateikus prieštaravimus šia tvarka gaištamas laikas ir skolos priteisimo klausimas neišsprendžiamas iš esmės, tenka rengti ieškinį ir patirti papildomas išlaidas, kurių būtų buvę galima išvengti iš karto teikiant ieškinį.

 

Procesas užtrunka ilgiau nei teismo įsakymu, brangesnis dokumentų parengimas ir žyminis mokestis.

 

IŠVADA

 

Prieš kreipiantis į teismą turite įvertinti, ar verta pasinaudoti supaprastinta tvarka ir rizikuoti, jog skolininkui nebus įteikti procesiniai dokumentai ar jog jis skolai prieštaraus. Iš karto kreipiantis į teismą bendra tvarka užsitikrinama, kad bus priimtas sprendimas iš esmės dėl skolos priteisimo, nebus gaištamas laikas ir patiriamos papildomos išlaidos.

 

KOKIE DOKUMENTAI REIKALINGI PRITEISIANT SKOLĄ TEISME?

Kreipdamiesi į teismą privalėsite teismui pagrįsti skolą bei pateikti skolą pagrindžiančius dokumentus:

 1. Pasirašytas sutartis ar kitus rašytinius susitarimus su skolininku;
 2. PVM sąskaitas faktūras ir jų pateikimą skolininkui patvirtinančius dokumentus (sąskaitas su skolininko ar jo atstovų parašais, elektroninius ar registruotus laiškus, kuriais siuntėte sąskaitas);
 3. Pretenzijų (jei tokias siuntėte) kopijas ir įrodymus apie pretenzijų išsiuntimą (elektroninius ar registruotus laiškus, kitus duomenis apie tai, jog informavote skolininką apie prievolę sumokėti);
 4. Kitus reikšmingus dokumentus, pagrindžiančius įsiskolinimą (elektroninį susirašinėjimą, liudininkų galinčių patvirtinti Jūsų poziciją duomenis ir pan.);
 5. Juridiniams asmenims būtina pateikti įmonės įstatų kopiją bei įmonės vadovo įgaliojimus patvirtinantį dokumentą (akcininkų sprendimą dėl vadovo paskyrimo arba išrašą iš VĮ „Registrų centras“ apie įmonę bei jos vadovą).

 

Išlaidos procese

Skolos išieškojimo procese patirsite tam tikrų išlaidų:

Išlaidos advokatui už procesinių dokumentų parengimą ir atstovavimą teisme

Išlaidos priklauso nuo pasirinkto proceso

 • Tuo atveju, jeigu pageidaujate, kad teisininkas atstovautų Jus teisme, [papildomai prisiskaičiuos atstovavimo teismo posėdyje kaina - aut. past.] .
 • Jeigu skolininkas dėl skolos neprieštarauja arba pateikia aiškiai nepagrįstus prieštaravimus, papildomų išlaidų advokatui dažniausiai nekyla. Tuo atveju, jeigu dėl skolos pagrįstumo kyla ginčas, gali tekti rengti papildomus dokumentus: prašymus dėl įrodymų išreikalavimo ar surinkimo, apeliacinį skundą ar atsiliepimą į tokį skundą, ar kitus reikalingus dokumentus. Tokiu atveju išlaidos priklauso nuo advokato sugaišto laiko rengiant konkrečius dokumentus. Kasacinę instanciją bylos dėl skolų priteisimo pasiekia retai, tačiau tokia galimybė išlieka. Išlaidų advokatui dydis yra individualus konkrečioje byloje ir priklauso nuo ginčo apimties, bylos sudėtingumo ir kitų aplinkybių bei kiekvienu atveju aptariamas individualiai.

Atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 88 str. 1 d. 6 p., atlyginamos (teismo priteisiamos) tik išlaidos už advokatų ir advokatų padėjėjų teisines paslaugas. Kitų fizinių ar juridinių asmenų pvz. teisinių paslaugų įmonių paslaugų teikimo išlaidos neatlyginamos.

Žyminis mokestis

 • vadovaujantis CPK 80 str. 1 d. bylose dėl turtinių reikalavimų iki 28 962 Eur - 3 % nuo ginčo sumos kreipiantis ieškiniu, 4 kartus mažesnis žyminis mokestis kreipiantis pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo (bet ne mažiau 3 Eur). Kreipiantis į teismą elektroninėmis ryšio priemonėmis taikoma 25 % lengvata. (Pvz. 5000 Eur skolai priteisti teks sumokėti 113 Eur žyminio mokesčio (5000 Eur * 3%) - 25 % lengvata kreipiantis elektroniniu būdu).

Išlaidos vertėjams, ekspertams, jei tokie bus reikalingi

Antstolio išlaidos už skolos priverstinį išieškojimą

Skolininkui nevykdant įsiteisėjusio teismo sprendimo ir norint skolą išieškoti priverstine tvarka, antstoliui teks sumokėti fiksuotą Teisingumo ministro nustatytą įmoką (būtinąsias vykymo išlaidas) nuo skolos sumos http://www.antstolis.lt/isieskotojams/ .

Priteisus skolą visos Jūsų procese patirtos išlaidos įtraukiamos į bendrą skolos sumą ir išieškomos iš skolininko.

 

Kiek laiko užtrunka parengti procesinius dokumentus?

Iki 2 savaičių nuo visų skolai priteisti reikalingų dokumentų gavimo.

 

Kiek laiko užtrunka teisminis procesas?

Proceso trukmė iš esmės priklauso nuo to, kokį procesą pasirinksite ir ar skolininkas prieštaraus skolai.

Pareiškimo dėl teismo įsakymo atveju parengus procesinius dokumentus ir išsiuntus juos teismui, teismas nustato 20 dienų terminą prieštaravimams pateikti. Jei skolininkui dokumentai įteikiami ir jis per 20 dienų nuo dokumentų gavimo nepateikia prieštaravimų, teismas išduodą vykdomąjį dokumentą, kurį galima teikti antstoliui priverstiniam išieškojimui. Dažniausiai visas procesas užtrunka apie 2-3 mėnesius.

Ieškinio atveju procesas trunka apie 4-6 mėn. nesudėtingose bylose, kur nėra skolininko prieštaravimų arba jie aiškiai nepagrįsti. Sudėtingose bylose bylinėjimosi trukmę sunku prognozuoti, ji priklauso dažniausiai nuo proceso šalių noro išspręsti ginčą ir gali trukti nuo 6 mėn. iki 1,5 metų ir daugiau.

 

Teismas priteisė skolą, kas toliau?

 Pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo atveju įteikus skolininkui dokumentus ir nepareiškus prieštaravimų per 20 d. teismo įsakymas įsiteisėja ir gali būti nedelsiant pateiktas antstoliui vykdyti priverstinai.

Teismui priėmus sprendimą ieškinine tvarka priteisti skolą nustatomas 30 d. terminas sprendimo įsiteisėjimui. Įsiteisėjus sprendimui reikia pateikti prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo. Vykdomąjį raštą įprastai per 7 dienas išduoda teismas. Su vykdomuoju raštu galima nedelsiant kreiptis į antstolį dėl priverstinio skolos išieškojimo. [Kartu su vykdomuoju dokumentu antstoliui pateikti reikėtų prašymą priimti dokumentą vykdyti http://www.antstolis.lt/dokumentu-formos/ - aut. past.]

 

Rizikos, su kuriomis susiduriate išieškant skolą teismo keliu?

Rizika, jog teismas netenkins pareikšto reikalavimo. Tuo atveju prarandate į skolos išieškojimą investuotas lėšas bei gali tekti atlyginti kitos bylos šalies teisines išlaidas, jei tokių būtų. Reikalavimus tenkinus iš dalies teismas proporcingai paskirsto ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą. Pvz. priteisus 800 Eur iš 1000 Eur skolos laikoma, kad patenkinta 80 procentų reikalavimų ir atitinkamai priteisiama 80 procentų patirtų bylinėjimosi išlaidų.

Rizika, jog skola bus priteista, tačiau jos nepavyks išieškoti dėl to, kad skolininkas yra nemokus (neturi turto, bankroto atvejais).

Žinoma, visų rizikų neįmanoma iš anksto nuspėti, kadangi kiekviena byla yra skirtinga. Teisininkui būtina dar iki kreipimosi į teismą nurodyti visas reikšmingas aplinkybes, kad bent iš dalies būtų galima įvertinti galimą teismo proceso baigtį individualiai kiekvienoje byloje [arba prieš kreipiantis į teismą užsisakyti ikiteisminio tarpininkavimo paslaugą, kurią teikia antstoliai, kurios metu bus surinkta informacija apie skolininką ir jo kreditingumą, o tai leis įvertinti kreipimosi į teismą tikslingumą ir išieškojimo galimybes. Išsamiau pasiskaityti galite čia http://www.antstolis.lt/skolu-isieskojimas – aut. past.]

 

Laikinosios apsaugos priemonės

Jeigu turite pagrindo manyti, kad skolininkas teismo proceso metu gali elgtis nesąžiningai imtis veiksmų turtui paslėpti ar sunaikinti, taip pat jei manote, kad teismo proceso metu gali susiklostyti kitų aplinkybių dėl kurių skolos nebegalėsite atgauti, verta apsvarstyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę.

Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau – LR CPK) 144 str. nurodyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje laikinosios apsaugos priemonės yra apibrėžiamos kaip civilinėje byloje teismo pritaikyti apribojimai, draudimai, teisių ir veiksmų sustabdymas, įpareigojimai ir kitos CPK ar kituose įstatymuose nustatytos priemonės, kurių nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 15 d. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjo J. B. skundą dėl antstolio veiksmų, bylos Nr. 3K-3-225/2009).

Taikyti ar ne laikinąsias apsaugos priemones sprendžia teismas pagal kreditoriaus pareikštą prašymą per 3 dienas nuo tokio prašymo gavimo, tokį prašymą galima pateikti su ieškiniu arba dar tik planuojant kreiptis į teismą. Teismui nusprendus pritaikyti laikinąsias apsaugos priemonės ir priėmus atitinkamą nutartį, kreditorius per 14 dienų turi kreiptis į antstolį, kuris priverstinai vykdo nutartį (areštuoja sąskaitas bei turtą skolos sumai ir t.t.).

Už laikinųjų apsaugos priemonių vykdymą antstoliui reikės apmokėti būtinąsias vykdymo išlaidas, kurie vėliau laimėjus bylą išieškomos iš skolininko su kitomis priteistomis sumomis.

Taigi, prieš kreipiantis į teismą dėl skolos priteisimo verta apsvarstyti, ar prašyti teismo pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones iki teismo proceso pabaigos ir taip apsaugoti savo interesus nuo nesąžiningų skolininkų veiksmų. [Išsamiau apie laikinąsias apsaugos priemones (LAP) pasiskaityti galite čia - http://www.antstolis.lt/Laikinosios_apsaugos_priemones/ - aut. past.].

 

Kitos aplinkybės, į kurias verta atkreipti dėmesį

Kreipiantis į teismą dėl skolos priteisimo reikia atidžiai išanalizuoti turimus skolą pagrindžiančius dokumentu, įvertinti skolininko mokumą bei galimas rizikas procese. Bet kuriuo atveju, skolininkui nesutinkant padengti įsiskolinimo ar kilus kitokio pobūdžio ginčui vienintelis teisėtas būdas atgauti skolą yra teisminis kelias.

 

 

Visą straipsnį perskaityti galite >> http://www.advokatum.lt/blog/2017/02/04/publikacijos-postas/

« Atgal |
:

Naugarduko g. 100, 2 aukštas, LT–03160 Vilnius Tel.: +370 5 261 01 63, Faks.: 8 5 26104 72 El. paštas: info@antstolis.lt Sprendimas: Infoluitai
Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Išsamiau
Sutinku