LT EN RU

ANTSTOLIŲ BRIGITOS PALAVINSKIENĖS IR EDUARDO SERGĖJEVO KONTORA

Pradinis Privatumo politika  
Varžytynės
Klientų atsiliepimai
Mediacija
Privatumo politika
Priverstinis vykdymas
Faktinių aplinkybių konstatavimas
Dokumentų įteikimas
Teisinės konsultacijos
Įkeisto kilnojamojo turto aukcionų organizavimas ir vykdymas
Turto saugojimas vykdymo procese
El. vykdomieji

Susisiekite su mumis:

Antstolių kontoros adresas: 

Naugarduko g. 100, 2 aukštas, Vilnius

 

Telefonai:
+370 5 261 01 63
+370 5 215 07 67

Faksas: +370 5 261 04 72

El.paštas: info@antstolis.lt

Privatumo politika

INTERNETO SVETAINĖS WWW.ANTSTOLIS.LT PRIVATUMO POLITIKA

Antstoliai Brigita Palavinskienė ir Eduardas Sergėjevas (toliau - "mes" arba "Duomenų valdytojai") esame šios interneto svetainės valdytojai. šiomis Privatumo politikos taisyklėmis nustatoma ir paaiškinama kaip Antstolių Brigitos Palavinskienės ir Eduardo Sergėjevo kontora (toliau - Antstolių kontora) internetinėje svetainėje www.antstolis.lt renka ir toliau tvarko jūsų asmens duomenis. šiose privatumo taisyklėse nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir/ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.
Naudodamiesi Antstolių kontoros paslaugomis ir/ar funkcijomis, pateikdami savo duomenis, pildydami užklausos formą, tęsdami naršymą svetainėje, Jūs patvirtinate, kad susipažinote su šia Privatumo politika, suprantate jos nuostatas ir sutinkate jos laikytis.

NAUDOJAMOS SĄVOKOS

Asmens duomenys - bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Reglamentas - 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Duomenų apsaugos įstatymai - Reglamentas, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, nacionalinės kompetentingos įstaigos nustatytos taisyklės asmens duomenų tvarkymui.

Duomenų subjektas - fizinis asmuo (Jūs), kuris naudojatės paslaugomis arba esate juridinio asmens atstovas, arba asmuo, kuris naršote Svetainėje.

Duomenų valdytojas - Antstolė Brigita Palavinskienė, veiklos pažymėjimo numeris 000171, adresas: Smolensko g. 10, B korpusas, Vilnius, tel. Nr. 852610163, el. pašto adresas: info@antstolis.lt ir Antstolis Eduardas Sergėjevas, veiklos pažymėjimo numeris 000190, adresas: Smolensko g. 10, B korpusas, Vilnius, tel. Nr. 852610163, el. pašto adresas: info@antstolis.lt
Svetainė - tinklalapis internete adresu: www.antstolis.lt

Pagrindiniai asmens duomenų apsaugos principai

Duomenys tvarkomi remiantis tik teisėtu duomenų tvarkymo pagrindu esant teisėtam Antstolių kontoros interesui. Antstoliai ir Antstolių kontoros darbuotojai, atlikdami savo pareigas ir tvarkydami asmens duomenis, laikosi šių asmens duomenų apsaugos principų:

 1. asmens duomenys tvarkomi teisėtai ir sąžiningai;
 2. asmens duomenys renkami nustatytais, ai škiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais, taip užtikrinant tikslo apribojimo principo laikymąsi;
 3. asmens duomenys yra proporcingi, tinkami ir ne per didelės apimties, atsižvelgiant į tikslus, kuriais jie tvarkomi;
 • asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami. Netikslūs ar neišsamūs duomenys ištaisomi, papildomi, sunaikinami arba sustabdomas jų tvarkymas. Užtikrinamas duomenų tikslumo principas;
 • asmens duomenys laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina;
 • tvarkomi tik tokie asmens duomenys, kurių reikia siekiant tikslų, taip užtikrinamas duomenų kiekio mažinimo principas.

ASMENS DUOMENYS, TVARKYMO TIKSLAI IR PAGRINDAS
Apsilankymo svetainėje metu Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis vienu arba keliais teisėto tvarkymo pagrindais:

 • teisės aktų reikalavimų vykdymas;
 • sutarties su Jumis sudarymas ir vykdymas;
 • jūsų sutikimas
 • teisėtas interesas, statistikos tikslais.
Asmens duomenysTikslasTeisinis pagrindas (-ai)
Vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresasInformavimas, susijęs su Jūsų paklausimu pildant užklausos formą svetainėje.Jūsų sutikimas;
Sutarties su Jumis sudarymas ir vykdymas.
IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui pasiekti, parametrai, jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė, užklausų terminai, kuriuos įvedate mūsų svetainėje, ir bet kokia informacija, saugoma slapukuose.Siekiant teikti kokybiškas paslaugas, kurti ir gerinti svetainės turinį, aprašyti produktus bei paslaugas, įskaitant tinkamą svetainės funkcionavimą.Teisėtas interesas, statistikos tikslais bei Jūsų sutikimas.

Jūs galite nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz., informacijos, prašomos pateikti užklausos formoje), tačiau tokiu atveju negalėsime arba ne pilnai galėsime suteikti jums mūsų siūlomas paslaugas.
Atsakymų į paklausimus suteikimas. Pateiktus duomenis naudojame, kad atpažintume Jus, kai pateikiate užklausas dėl sutarties sudarymo, vykdymo, informacijos susijusios su Jūsų pateikta / vykdomąja byla ir kitu kontoroje sprendžiamu klausimu. šie duomenis tvarkomi esant Jūsų sutikimui, gautam prieš pradėdami tvarkyti jūsų asmens duomenis.

Pateikiant užklausas Antstolių kontorai, patvirtinate, kad sutinkate pateikti savo interneto adresą (IP), šią informaciją tvarkome turėdami teisinį interesą užtikrinti svetainės saugumą, nustatyti užklausų pakartotinumą bei gerinti teikiamų paslaugų kokybę.

Pateikiant užklausas Antstolių kontorai, patvirtinate, kad sutinkate pateikti savo el. pašto adresą, ši informacija naudojama siekiant Jums pateikti informaciją, susijusią su Jūsų užklausa, kadangi informacija siunčiama / atsakymas teikiamas el. paštu.

SLAPUKAI IR SVETAINĖS STEBĖJIMAS:

Mūsų interneto svetainėse naudojami slapukai, leidžiantys patobulinti jums teikiamas paslaugas bei užtikrinti tam tikras funkcijas, kurios jums gali pasirodyti naudingos. Slapukai - tai mažos tekstinės rinkmenos, kurios iš interneto naršyklės perduodamos į jūsų kompiuterio kietąjį diską ir padeda mums atpažinti jūsų naršyklę bei sekti interneto svetainės lankytojus. Tokiu būdu sužinome, kurios paslaugos geriausiai atitinka mūsų klientų poreikius. Slapukuose saugoma jūsų kontaktinė ir kita informacija padeda mums atpažinti jūsų kompiuterį, kai naršote po mūsų interneto svetainę, bei suteikti galimybę greičiau atlikti užsakymą. Dauguma interneto naršyklių automatiškai priima slapukus, tačiau, jei pageidaujate, šiuos naršyklės nustatymus galite keisti priimdami, atmesdami ir ištrindami slapukus. Daugumoje naršyklių paspaudę pagalbos mygtuką įrankių juostoje sužinosite, kaip nustatyti naršyklę, kad ši daugiau nepriimtų slapukų, kaip gauti pranešimus, kai naršyklėje aptinkamas naujas slapukas, bei kaip išjungti visus slapukus. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti ir papildomų slapukų valdiklių. Jei šiuos nustatymus pakeisite, galite pamatyti, kad kai kurios funkcijos neveiks kaip tikėtasi. Mūsų naudojami slapukai nepasiekia jokios jūsų kompiuteryje saugomos informacijos.
Slapukai, naudojami mūsų interneto svetainėje

PavadinimasšaltinisSukūrimo momentasLaikotarpis Tikslas
Atsitiktinių skaičių ir raidžių seka sugeneruotas unikalus raktasAntstolis.ltSukuriamas įėjimo į puslapį momentu.Iki interneto svetainės lango uždarymo.Sukuriamas patekimo į puslapį metu ir naudojamas saugoti naršymo sesijos raktą.
cookie_agreeAntstolis.ltSukuriamas įėjimo į puslapį momentu.1 dienąSlapukas skirtas privatumo (slapukų) politikos pranešimui/sutikimui realizuoti. Sukuriamas pagal Jūsų paspaudimą pateikiant sutikimą dėl privatumo politikos.
_gaAntstolis.ltSlapukas sukuriamas pirmo apsilankymo internetinėje svetainėje metu.2 metaiSlapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.
_gatAntstolis.ltSukuriamas įėjimo į puslapį momentu.Iki interneto svetainės lango uždarymoSlapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.
_gidAntstolis.ltSukuriamas įėjimo į puslapį momentu.24 val.Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad mūsų socialinių tinklų paskyroms taikomi atitinkamo socialinio tinklo slapukų politika.

DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKOTARPIS

Jūsų asmens duomenis saugosime tiek, kiek yra būtina nustatytam tikslui pasiekti. Pasiekus nustatytą tikslą, jūsų asmens duomenys ištrinami, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktai įpareigoja juos saugoti. Pasibaigus saugojimo terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

DUOMENŲ PERDAVIMAS
Informacija surinkta Jums lankantis internetinėje svetainėje, o taip pat gauta pateikiant užklausą per internetinę svetainę gali būti perduodama:

 • Internetinę svetainę prižiūrinčioms įstaigoms, įmonėms (PVZ. IT specialistams);
 • Teismams ir teisėsaugos institucijoms siekiant įgyvendinti mūsų teises, susijusias su sutarties vykdymu;
 • Valdžios institucijoms, vadovaujantis jų pateiktais teisiniais reikalavimais;
 • Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus.

Naudojantis mūsų interneto svetaine, surinkta informacija yra saugoma ES šalyse laikomose serveriuose ir nėra perduodamą už Europos ekonominės erdvės ribų.

INFORMACIJOS SAUGUMO UŽTIKRINIMAS

Mes vadovaujamės griežtomis saugumo procedūromis dėl saugumo ir Jūsų asmens duomenų atskleidimo, apsaugos nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo. Naudojame SSL (Secure Socket Layer) technologijas, duomenų šifravimą ir autentifikavimą.

Įdiegėme protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją.

Informuojame, kad nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs, todėl norint perduoti ypač svarbią, konfidencialią informaciją antstolių kontorai, siūlome tai atlikti atvykus tiesiogiai į antstolių kontorą adresų Smolensko g. 10, B korpusas, Vilnius.

JŪSŲ TEISĖS

Jūsų teisėAprašymas
Teisę žinoti (būti informuotu) apie savo duomenų tvarkymą.Jūs turite teisę prieš jūsų asmens duomenų tvarkymo pradžią gauti informaciją, apie duomenų tvarkymą glausta, paprasta ir suprantama kalba.
Susipažinti su savo duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi.ši teisė reiškia:
Patvirtinimą, ar mes tvarkome jūsų asmens duomenis.
Jūsų tvarkomų asmens duomenų sąrašo pateikimą.
Tikslų ir teisinio pagrindo jūsų duomenų tvarkymui pateikimą.
Patvirtinimą, ar siunčiame duomenis į trečiąsias šalis, jeigu taip, kokių saugumo priemonių ėmėmės.
Jūsų asmens duomenų gavimo šaltinio pateikimą.
Informacija ar taikomas profiliavimas.
Duomenų saugojimo laiko pateikimas.
Nustačius jūsų tapatybę, pateiksime jums aukščiau išvardintą informaciją, su sąlyga, kad tai nepažeis kitų asmenų teisių ir laisvių.
Prašyti pakoreguoti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis.Tokiu būdu galite paprašyti pataisyti bet kokią nepilną ar netikslią informaciją apie Jus (teisė ištaisyti). Taikoma, jeigu mūsų turima informacija yra neišsami arba netiksli.
Sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą).ši teisė gali būti įgyvendinta tam laikotarpiui, kol mes analizuosime situaciją, t.y.:
jei jūs ginčijate informacijos tikslumą;
jei jūs prieštaraujate asmens duomenų tvarkymui, kai tai vykdoma teisėtų interesų pagrindu;
mes naudojame informaciją neteisėtai, tačiau jūs prieštaraujate, kad ji būtų ištrinta;
informacija mums nebereikalinga, tačiau jūs reikalaujate ją saugoti dėl teisminio ginčo.
Prašyti ištrinti (teisė "būti pamirštam").Tokiu būdu galite mūsų paprašyti ištrinti arba pašalinti tokius asmens duomenis, kuriuos mums toliau apdoroti nėra jokios pagrįstos priežasties.
Taikoma, jeigu:
- mūsų turima informacija nebereikalinga nustatytiems tikslams pasiekti;
- duomenis tvarkome remiantis jūsų sutikimu ir jūs sutikimą atšaukiate;
- duomenis tvarkome teisėtų interesų pagrindu, ir, po jūsų prašymo, nustatoma, kad jūsų privatūs interesai viršesni;
- informacija gauta neteisėtu būdu.
Prašyti įgyvendinti teisė į duomenų perkėlimą.Tokiu būdu galite iš mūsų pasiimti savo duomenis elektroniniu būdu naudojamu formatu ir turėti galimybę duoti savo duomenis kitai šaliai elektroniniu būdu naudojamu formatu.
ši teisė gali būti įgyvendinta, jeigu jūs pateikėte savo duomenis ir mes juos tvarkome automatiniu būdu remdamiesi jūsų sutikimu arba sutartimi sudaryta su jumis.
Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu.Mes gavę perspėjimą, kad atsiėmėte savo sutikimą, daugiau nebeapdorosime Jūsų duomenų tuo tikslu ar tikslais, dėl kurių iš pradžių davėte sutikimą, nebent turėtume kitą teisinį pagrindą tai padaryti pagal įstatymus.
ši teisė gali būti neįgyvendinta, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas viešo intereso labui arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų. Norint duomenų valdytojui toliau tvarkyti asmens duomenis, jam tenka pareiga įrodyti, jog duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus.

Mes galime nesudaryti jums sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Jei norite pasinaudoti šiomis teisėmis, prašome pateikti prašymą Antstolių kontorai adresu Smolensko g. 10, B korpusas, Vilnius arba el. paštu info@antstolis.lt

Jums nereikės mokėti jokio mokesčio, kad gautumėte prieigą prie savo asmens duomenų (arba pasinaudoti bet kuria kita teise). Tačiau mes galime skirti tam tikrą protingą mokestį, jei Jūsų prašymas dėl prieigos nebūtų aiškiai pagrįstas ar perdėtas. Kitu atveju galime atsisakyti patenkinti užklausą esant tokioms aplinkybėms.

Mums gali prireikti paprašyti tam tikros informacijos iš Jūsų, kad padėtumėte mums patvirtinti Jūsų tapatybę ir užtikrinti Jūsų teisę prieigai prie tokios informacijos (arba pasinaudoti bet kuriomis kitomis Jūsų teisėmis). Tai dar viena tinkama saugos priemonė, užtikrinanti, kad Jūsų asmens duomenys nebus atskleisti kitiems asmenims.

Mūsų kontaktai:
Antstolė Brigita Palavinskienė
Smolensko g. 10B, 2 aukštas, Vilnius
Veiklos vykdymo pažymėjimo Nr. 000171
Tel. (8 5) 261 0163 faks. (8 5) 261 0472
El. paštas: info@antstolis.lt

Antstolis Eduardas Sergėjevas
Smolensko g. 10B, 2 aukštas, Vilnius
Veiklos vykdymo pažymėjimo Nr. 000190
Tel. (8 5) 261 0163 faks. (8 5) 261 0472
El. paštas: info@antstolis.lt

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
šios privatumo taisyklės peržiūrimos ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Atnaujinę privatumo taisykles, informuosime jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami pranešimą mūsų svetainėje. Jei prisijungsite ar naudositės mūsų teikiamu turiniu ir/ar paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime.

« Atgal |
:
Naugarduko g. 100, 2 aukštas, LT–03160 Vilnius Tel.: +370 5 261 01 63, Faks.: 8 5 26104 72 El. paštas: info@antstolis.lt Sprendimas: Infoluitai
Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Išsamiau
Sutinku