LT EN RU

ANTSTOLIŲ BRIGITOS PALAVINSKIENĖS IR EDUARDO SERGĖJEVO KONTORA

Pradinis Laikinosios apsaugos priemonės (LAP)  
Varžytynės
Klientų atsiliepimai
Mediacija
Privatumo politika
Priverstinis vykdymas
Faktinių aplinkybių konstatavimas
Dokumentų įteikimas
Teisinės konsultacijos
Įkeisto kilnojamojo turto aukcionų organizavimas ir vykdymas
Turto saugojimas vykdymo procese
El. vykdomieji

Susisiekite su mumis:

Antstolių kontoros adresas: 

Naugarduko g. 100, 2 aukštas, Vilnius

 

Telefonai:
+370 5 261 01 63
+370 5 215 07 67

Faksas: +370 5 261 04 72

El.paštas: info@antstolis.lt

Laikinosios apsaugos priemonės (LAP)

Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis bei santykis su priverstinio vykdymo procesu

Apibrėžimas ir paskirtis

 • Laikinosios apsaugos priemonės (toliau - LAP)– tai teismo taikomos priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti sprendimo įvykdymą
 • Tikslas – realus kreditoriaus reikalavimo užtikrinimas, užkertant kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti arba padaryti neįmanomą būsimo teismo sprendimo įvykdymą.
Pagrindinės LAP taikymo sąlygos:
 • Reikalavimo pagrįstumas;
 • Reali grėsmė, kad nepritaikius LAP teismo sprendimo įvykdymas  gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomu. (LR CPK 144 str. 1 d.)
LAP rūšys (LR CPK 145 str. 1 d.):         
 • atsakovo nekilnojamojo daikto areštas;
 • įrašas viešame registre dėl nuosavybės teisės perleidimo draudimo;
 • kilnojamųjų daiktų, piniginių lėšų ar turtinių teisių, priklausančių atsakovui ir esančių pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, areštas;
 • atsakovui priklausančio daikto sulaikymas;
 • atsakovo turto administratoriaus paskyrimas;
 • draudimas atsakovui dalyvauti tam tikruose sandoriuose arba imtis tam tikrų veiksmų;
 • draudimas kitiems asmenims perduoti atsakovui turtą arba vykdyti kitas prievoles;
 • išimtiniais atvejais draudimas atsakovui išvykti iš nuolatinės gyvenamosios vietos;
 • turto realizavimo sustabdymas, jeigu pareikštas ieškinys dėl arešto šiam turtui panaikinimo;
 • išieškojimo vykdymo procese sustabdymas;
 • laikino materialinio išlaikymo priteisimas ar laikinų apribojimų nustatymas;
 • įpareigojimas atlikti veiksmus, užkertančius kelią žalai atsirasti ar padidėti;
 • kituose įstatymuose numatytos priemonės, kurių nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas.
Terminai vykdant nutartį dėl LAP taikymo (LR CPK 147 str. 6 d.)
 • Asmuo, kurio prašymu yra taikomos LAP turi per 14 dienų kreiptis į antstolį dėl atsakovo turto suradimo ir aprašymo;
 • Antstolis pirminį areštuoto turto duomenų patikslinimą atlieka per 14 dienų nuo nutarties priėmimo vykdyti;
 • Per 14 dienų nepateikus nutarties antstoliui vykdyti, LAP nustoja galioti.

LAP galiojimas (LR CPK 150 str. 2, 3 d.)

 • Teismui atmetus ieškinį, taikytos LAP, paliekamos iki teismo sprendimo įsiteisėjimo;
 • Teismui patenkinus ieškinį, taikytos LAP galioja iki teismo sprendimo įvykdymo (išimtis – LR CPK 147 str. 6 d.).

Kiti LAP taikymo aspektai:

 • Vykdant nutartį dėl LAP taikymo, antstolis suranda areštuojamą turtą bei jį aprašo LR CPK 677 str. nustatyta tvarka.
 • Antstolis gali įpareigoti skolininką lėšas pervesti į vieną iš areštuotų skolininko sąskaitų.(Vilniaus m. apylinkės teismo 2014-04-09 nutartis c.b. Nr. 2-16722-871/2014). 
 • Antstolis gali  įpareigoti lėšas (VMI permoką, NMA išmokas ir kt.) saugoti asmenį, pas kurį minėtos lėšos yra areštuotos (LAT 2013-11-18 Nutartis c.b. 3K-3-684/2013).
 • Antstolis gali pakeisti turto saugotoją (LR CPK 683 str. 1 d. yra numatyta išimtis, jog prireikus antstolis bet kurioje proceso stadijoje gali areštuotą turtą perduoti saugoti kitam asmeniui, taip pat ir išieškotojui. Turtą gali saugoti ir pats antstolis.)

LAP taikymas, areštuojant bendrą su kitais asmenimis skolininko turtą

 • Tais atvejais, kai yra laikinai apribojamos nuosavybės teisės į daiktą, priklausantį bendrosios nuosavybės teise, gali būti areštuota tik asmeniui, kuriam taikomos LAP, priklausanti turto dalis. Kai turto dalis bendrojoje nuosavybėje nenustatyta, laikinai, kol bus nustatyta šio asmens turto dalis bendrojoje nuosavybėje, gali būti areštuotas visas turtas (LR CPK 145 str. 5 d.);
 • Pritaikius apribojimus skolininko turtui, kuris yra bendras su kitais asmenimis, vykdant nutartį dėl LAP taikymo, LR CPK 667 str. nuostatos netaikytinos, t.y. nėra kreipiamasi dėl atidalinimo (LAT 2012-04-30 nutartis c.b. Nr. 3K-3-195/2012).
 • LR CPK 667 str. (skolininko turto dalies nustatymas) yra taikomas tik tais atvejais, kai yra vykdomas galutinis teismo sprendimas, kuriuo ginčas yra išspręstas iš esmės.
 • Tais atvejais, kai LAP taikymo pagrindu areštuojamos kelių asmenų bendros lėšos, esančios kredito įstaigos sąskaitoje, turto dalis bendrojoje nuosavybėje nėra nustatinėjama (LAT 2012-04-30 nutartis c.b. Nr. 3K-3-195/2012);
 • Asmenų teisių apsauga lėšų arešto atveju užtikrinama leidžiant atlikti  tik tas operacijas, kurios nurodytos teismo nutartyje. Teismas, leisdamas atlikti tam tikras operacijas, nurodo antstoliui nustatyti konkrečią lėšų sumą, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota operacijoms atlikti (LR CPK 145 str. 6 d.).

 Piniginių lėšų samprata vykdant LAP

 • Pinigai – savarankiška civilinių teisių objektų rūšis, patenkanti į kilnojamojo turto sampratą ir kartu esanti viena iš finansinio turto rūšių (LAT 2013-01-18 nutartis c.b.Nr. 3K-3-129/2013);
 • Kilnojamojo turto sąvoka yra platesnė nei kilnojamojo daikto sąvoka ir apima ne tik kilnojamuosius daiktus, bet ir civilinių teisių objektus, kurie pagal savo prigimtį nėra nekilnojamieji daiktai (Vilniaus m. apylinkės teismo 2016-01-25 nutartis c.b. Nr. 2-4121-541/2016);
 • Piniginės lėšos, esančios įmonės kasoje ar pas kitus trečiuosius asmenis, patenka į kilnojamojo turto sąvoką, todėl gali būti areštuotos vykdant nutartį dėl LAP taikymo.

 Vykdomosios bylos ir vykdymo veiksmų sustabdymo pagrindai

 • Antstolis privalo sustabdyti vykdomąją bylą ir vykdymo veiksmus, kai nustato, jog yra LR CPK 626 str. 1,2 d. įtvirtinti pagrindai;
 • Antstolis turi teisę sustabdyti vykdomąją bylą ir vykdymo veiksmus, kai nustato, jog yra LR CPK 627 str. įtvirtinti pagrindai;
 • Teismas gali pritaikyti LAP – išieškojimo vykdymo procese sustabdymą (LR CPK 145 str. 1 d. 10 p.).

Antstolio veiksmai sustabdžius vykdomąją bylą

 • Priimamas patvarkymas dėl vykdomosios bylos sustabdymo;
 • Sustabdomas lėšų pervedimas iš areštuotų skolininko sąskaitų, esančių kredito įstaigose, t.y. sustabdžius vykdomąją bylą, skolininko sąskaitoms apribojimai gali būti taikomi, tačiau turi būti sustabdomas lėšų išmokėjimas;
 • Imtis tik priemonių skolininko turtui surasti bei areštuoti (išimtis fizinio asmens (toliau - FA) bankroto atvejis).

Vykdomosios bylos ir vykdymo veiksmų sustabdymas (juridinio asmens (toliau - JA) bankroto atveju)

 • Teismui priėmus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės turtas (lėšos) pagal vykdomuosius dokumentus gali būti areštuojamas, tačiau šio turto realizavimas ir (ar) išieškojimas sustabdomas. Jeigu teismas atsisako iškelti įmonei bankroto bylą, išieškojimas ir turto realizavimas atnaujinamas, taikytos LAP panaikinamos (ĮBĮ 9 str. 3 d.);
 • Iškėlus skolininkui bankroto bylą, vykdomoji byla yra sustabdoma ir vykdomasis dokumentas persiunčiamas bankroto bylą iškėlusiam teismui (LR CPK 626 str. 1 d. 3 p.);
 • Išimtis: antstoliui realizuojant hipoteka įkeistą turtą, kai įkeisto turto pardavimas pradėtas iki bankroto bylos iškėlimo, antstolis turi galimybę baigti vykdyti turto pardavimą, o pardavęs turtą iš varžytynių, gautą pinigų sumą, atskaičius vykdymo išlaidas, pervesti į bankrutuojančios įmonės sąskaitą.

Vykdomosios bylos ir vykdymo veiksmų sustabdymas (FA bankroto atveju)

 • Gavus teismo nutartį dėl pareiškimo iškelti fizinio asmens bankroto bylą priėmimo, sustabdomas fizinio asmens turto realizavimas ir (ar) išieškojimas, įskaitant išieškojimą ne ginčo tvarka (FABĮ 5 str. 6 d.);
 • Vykdymo veiksmai turi būti sustabdomi bet kuriame skolininko turto realizavimo ar išieškojimo etape (LAT 2015-04-10 nutartis c.b. Nr. 3K-3-189-690/2015).
 • Vykdant išieškojimą iš skolininko darbo užmokesčio bei nustačius LR FABĮ 5 str. 6 d. numatytą privalomą sustabdymo pagrindą, turi būti sustabdomi bet kokie vykdymo veiksmai, įskaitant lėšų iš skolininko darbo užmokesčio išskaitymą bei išskaitytų lėšų pervedimą į antstolio depozitinę sąskaitą. (LAT 2016-02-26 nutartis c.b. Nr. 3K-3-116-611/2016);

 

« Atgal |
:

Naugarduko g. 100, 2 aukštas, LT–03160 Vilnius Tel.: +370 5 261 01 63, Faks.: 8 5 26104 72 El. paštas: info@antstolis.lt Sprendimas: Infoluitai
Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Išsamiau
Sutinku